Följ MSD

Taggar

Cancer

Cancer 31 diabetes 28 typ 2-diabetes 27 biologiska läkemedel 23 reumatiska sjukdomar 19 Politik 16 reumatoid artrit 14 reumatism 13 Hepatit c 12 dpp-4 hämmare 12 högt kolesterol 10 höga blodfetter 10 preventivmedel 10 hiv 9 blodsocker 9 kolesterol 8 crohns sjukdom 8 hypoglykemi 8 innovation 7 ofrivillig barnlöshet 7 ulcerös kolit 7 psoriasisartrit 6 fertilitet 6 psoriasis 6 förmaksflimmer 5 ivf 5 stipendium 5 osteoporos 4 kombinationsbehandling 4 forskning 4 riktlinjer 4 insulin 4 hjärt-kärlsjukdom 3 gulsot 3 ankyloserande spondylit 3 inflammatoriska tarmsjukdomar 3 ibd 3 uc 3 narkos 3 muskelavslappning 3 benskörhet 3 choice 3 tnf-hämmare 3 as 3 p-piller 3 proteashämmare 3 msd 3 samarbete 2 kvinnohälsa 2 hiv/aids 2 stockholm life 2 astma 2 hagastaden 2 ivf-behandling 2 life science 2 elkonvertering 2 msd for mothers 2 hiv-läkemedel 2 fertilitetsbehandling 2 reumatologi 2 eular 2 mk-3475 2 bechterews sjukdom 2 reumatologistipendium 2 corporate responsibility 2 reumatikerförbundet 2 ankolyserande spondylit 2 landsting 2 biopolär sjukdom 1 easd 1 dermatolog 1 sle 1 sexualundervisning 1 absolut torr 1 bröstvårtskräm 1 handelsvaror 1 illamående 1 helsingsborg 1 mag-tarmbesvär 1 kortison 1 sjukdomsprogression 1 sjukskriven 1 sjukdomsmodifierande 1 mag-och tarmsjuka 1 farmkologisk konvertering 1 merck/msd 1 hivläkemedel 1 integrashämmare 1 dubbelinfekterade 1 mike nally 1 psoriasisforskning 1 dermatologistipendium 1 Mag- och tarmförbundet 1 p-ring 1 p-plåster 1 preventivmedelsrådgivning 1 croi 1 svensk reumatologisk 1 hälso-och sjukvårdsföretag 1 sjukvårdspolitiska områden 1 hälso-och sjukvård 1 ledgångsreumatism 1 inflammatoriska ryggsjukdomar 1 läkemedelsdonationer 1 aktivitetsbaserat kontor 1 real world evidence 1 bronkialastma 1 inflammatorisk ryggsjukdom 1 barnlängtan 1 ryggsjukdom 1 flodblindhet 1 farmakologisk konvertering 1 ansträngningsutlöst astma 1 psoriasisatrit 1 ldl-kolesterol 1 metabola syndromet 1 pelovspondylit 1 nagelpsoriasis 1 näspolypos 1 polyper 1 blocsocker 1 inflamatorisk tarmsjukdom 1 atopisk dermatit 1 actg 1 early opinion 1 face of aids 1 AMR - antibiotikaresistens 1 afrika 1 äldre 1 studier 1 halland 1 skåne 1 nobelpriset 1 linköpings universitet 1 pipeline 1 symposium 1 inflammatorisk tarmsjukdom 1 bihåleinflammationer 1 behandling 1 utvecklingsländer 1 twitter 1 tlv 1 alzheimers 1 abort 1 läkemedelsföretag 1 torr hud 1 ryggont 1 schizofreni 1 sinusrytm 1 dermatologi 1 antikropp 1 latinamerika 1 skrumplever 1 provrörsbefruktning 1 karolinska universitetssjukhuset 1 karolinska institutet 1 unga kvinnor 1 viktnedgång 1 hiv-sverige 1 hälso- och sjukvård 1 nässpray 1 app 1 bromsmediciner 1 hpv 1 p-medel 1 hälsoekonomi 1 lunds universitet 1 antibiotika 1 sjuksköterskor 1 mödradödlighet 1 hormonella preventivmedel 1 aborter 1 anemi 1 blindhet 1 bihåleinflammation 1 jemen 1 tarmsjukdom 1 plackpsoriasis 1 fertilitetsläkemedel 1 medicinska riksstämman 1 kräkningar 1 världshälsoorganisationen 1 srf 1 antireumatiska läkemedel 1 kondylom 1 merck & co 1 folksjukdomar 1 psoriasisstipendiet 1 nya karolinska 1 hodgkins lymfom 1 ungdomssubvention 1 sglt2-hämmare 1 barnlängtan 1 läkemedel 1 Visa alla taggar

INEGY finns nu på apoteken i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2011 09:00 CEST

Första läkemedlet med två kolesterolsänkande verkningsmekanismer i en tablett

INEGY- in i läkemedelsförmånen

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2011 09:00 CET

Första kolesterolsänkande behandling med dubbla verkningsmekanismer i en enda tablett

Ny stor studie visar att behandling med ezetimib plus simvastatin signifikant minskar antalet kardiovaskulära händelser hos patienter med kronisk njursjukdom

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2010 08:50 CET

SHARP är den första och enda prospektiva, kliniska studien med patienter med kronisk njursjukdom som med säkerhet visat att LDL-kolesterolsänkande läkemedel minskar antalet vaskulära och aterosklerotiska händelser.

CETP-hämmaren anacetrapib; uppfyllde primära mål för säkerhet och effekt i en fas III-studie med patienter med kranskärlssjukdom

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2010 07:45 CET

Resultat från fas III studien DEFINE (Determining the EFficacy and Tolerability of CETP INhibition with AnacEtrapib) visar att läkemedelssubstansen anacetrapid uppnådde primära mål beträffande effekt och säkerhet.

Kombinationen ezetimib och simvastatin signifikant mer effektiv än atorvastatin

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2009 08:15 CEST

Kombinationsbehandling med ezetimib och simvastatin är signifikant mer effektiv än enbart atorvastatin när det gäller att sänka det farliga LDL-kolesterolet. Det visar en ny studie med patienter med metabola syndromet som publicerats online i The American Journal of Cardiology.

Ezetrol tillsammans med simvastatin sänker det farliga LDL-kolesterolet bättre än Crestor

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2009 16:26 CET

Ezetimib plus simvastatin sänker halten av det farliga LDL-kolesterolet bättre än Crestor. Det visar en studie gjord på 618 högriskpatienter som inte lyckats sänka sitt LDL-kolesterol tillräckligt med enbart statinbehandling. Studien publiceras i aprilnumret av tidskriften International Journal of Clinical Practice.

Blodfettsänkaren Ezetrol kvar i läkemedelsförmånen

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2009 09:27 CET

Det blodfettsänkande läkemedlet Ezetrol (ezetimib) ingår även i fortsättningen i läkemedelsförmånen. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV ) beslutat efter sin genomgång av samtliga blodfettsänkande läkemedel.

Ezetrol tillsammans med simvastatin sänker det farliga LDL-kolesterolet bättre än Crestor

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2009 08:39 CET

Ezetimib plus simvastatin sänker halten av det farliga LDL-kolesterolet bättre än Crestor. Det visar en studie gjord på 618 högriskpatienter som inte lyckats sänka sitt LDL-kolesterol tillräckligt med enbart statinbehandling.

Effektivt sänkta blodfetter motverkar inte klaffsjukdom men minskar åderförkalknings-sjukdom

Pressmeddelanden   •   Jul 22, 2008 14:22 CEST

Kombinationen av de blodfettssänkande läkemedlen ezetimib och simvastin minskade inte risken för klinisk försämring av aortastenos, en relativt vanlig hjärtsjukdom hos äldre vuxna. Däremot minskade risken signifikant för hjärt-kärlsjukdomar som orsakas av åderförkalkning.

Ny studie visar: Hjärt- och kärlpatienter når inte behandlingsmålen

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2007 16:33 CEST

Närmare 60 procent av högriskpatienterna för hjärt- och kärlsjukdomar riskerar att misslyckas med att uppnå sina målvärden för kolesterol visar ny studie som presenterades på European Society of Cardiology Congress (ESC) 2007.