Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Positivt CHMP-utlåtande för behandling med Isentress® en gång dagligen

MSD, känt som Merck & Co., Inc. i USA och Kanada, meddelar att vetenskapliga kommittén för humanläkemedel, CHMP, har gett ett positivt utlåtande för det antivirala läkemedlet Isentress® (raltegravir) i kombination med andra antivirala läkemedel för behandling av humant immunbristvirus (HIV) hos vuxna och barn från 40 kg. Tidigare godkännande för raltegravir gäller dosering två gånger om dagen.

Formellt godkännande av EU-kommissionen förväntas under sommaren.

Den positiva rekommendationen bygger på data från ONCEMRK-studien, en fas-3 studie utformad för att utvärdera effekten och säkerheten för raltegravir 1200 mg, givet som två 600 mg-tabletter dagligen jämfört med raltegravir 400 mg två gånger dagligen. Båda gavs i kombination med emtricitabine och tenofovir disoproxil fumarate till tidigare obehandlade HIV-infekterade vuxna.

– Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda denna patientgrupp ytterligare ett alternativ som doseras en gång dagligen, säger Gunbritt Lagerbäck, medicinsk rådgivare, MSD Sverige.

Om Raltegravir
Raltegravir är ett antiviralt läkemedel som används mot humant immunbristvirus (HIV). Detta är det virussom orsakar förvärvat immunbristsyndrom (Acquired Immune Deficiency Syndrome), AIDS. HIV-virusetproducerar ett enzymsom kallas HIV-integras vilket hjälper viruset att föröka sig i cellerna i kroppen. Raltagravir hindrar enzymet från att fungera. När läkemedlet används tillsammans med andra läkemedel kan detta minska mängden HIVi blodet (s.k. ”viral load”) och öka antalet CD4-celler (en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i människans immunsystem för att motverka infektion). Att minska mängden HIVi blodet kan medverka till att hålla ditt immunsystem friskare. Raltagravir har inte dessa effekter på alla patienter och är inget botemedel mot HIV-infektion. Raltagravir är indicerat i kombination med andra antiretrovirala läkemedel för behandling av humant immunbristvirus (HIV-1) hos vuxna, ungdomar, barn, småbarn och spädbarn från 4 veckors ålder.

Se www.ema.europa.eu för detaljerad indikationstext.

Ämnen


MSD
Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Presskontakt

Jenny Wahren

Jenny Wahren

Presskontakt Kommunikationschef 08-20 75 00