Gå direkt till innehåll
Talare och panelister Inger Rising, enhetschef på QRC Stockholm; Yvonne Dellmark, Karolinska Sjukhusets Läkarförening; Christina Åkerman, vd på ICHOM; Anna Starbrink (L), landstingsråd i SLL och Erika Ullberg (S) finanslandstingsråd i opposition, SLL
Talare och panelister Inger Rising, enhetschef på QRC Stockholm; Yvonne Dellmark, Karolinska Sjukhusets Läkarförening; Christina Åkerman, vd på ICHOM; Anna Starbrink (L), landstingsråd i SLL och Erika Ullberg (S) finanslandstingsråd i opposition, SLL

Pressmeddelande -

Patientupplevelse viktig i Brown Bag Lunch Talks @MSD

Patientcentrerad vård är vägen framåt men det råder delade meningar om vad som krävs för att uppnå målet. En insatt panel redde ut begreppen vid Brown Bag Lunch @MSD.

Christina Åkerman, vd på Ichom, International Consortium of Health Outcomes Measurements, berättade om arbetet för att hitta en systematik i att inhämta patienternas erfarenheter och uppfattning. – Vi bygger patientinflytande genom att standardisera vad vi ska mäta, inte hur det görs, säger hon. Det får varje organisation besluta om.

En vård som tar till vara patienternas egna erfarenheter öppnar för att patienten direkt i vårdmötet kan jämföra sig med andra med liknande försutsättningar och diagnos.

– Återkoppling från patienterna säkrar att patienterna faktiskt får ett bättre liv, säger Inger Rising, från QRC Stockholm.

Yvonne Dellmark från Karolinska Sjukhusets Läkarförening representerade klinikernas perspektiv och poängterade vikten av att hålla ihop vårdkedjan för att säkra att patientinflytandet verkligen ger bättre kliniska vårdbeslut. – Omorganisationen i samband med bygget av Nya Karolinska Sjukhuset har väckt frågor om hur vi ska säkra utbildning av nya läkare när vårdtillfället fragmenteras, säger hon.

Eniga politiker på plats

I panelen fanns Anna Starbrink (L), landstingsråd och Erika Ullberg (S) finanslandstingsråd i opposition, båda i Stockholms läns landsting. De var eniga om att patienternas inflytande över vården behöver öka. – Det är viktigt att komma ihåg att Karolinska inte var riktigt perfekt organiserat innan NKS heller. Den situationen har inte blivit bättre mitt i höstens förändringar, och det finns saker att ta tag i. I det arbetet behöver vi ha med oss patienten, säger Anna Starbrink.

– Jag är orolig för att man inte får följa patienten länge nog genom vårdkedjan, säger Erika Ullberg.

Diskussionerna rörde sig även kring IT-systemens kapacitet att hantera multipla diagnoser, större mängd patientdata och möjligheten till nationella initiativ kring IT-infrastrukturen i vården.

Ett 100-tal personer samlades till det populära evenemanget Brown Bag Lunch hos MSD, där diskussionerna, över en lunchpåse, alltid handlar om digitala lösningar för hälsa och sjukvård och arrangeras ca 5-6 gånger per år. Är du intresserad av att vara med i samtalen? Håll utkik efter nästa inbjudan på msd.se

Ämnen

Taggar


MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Presskontakt

Jenny Wahren

Jenny Wahren

Presskontakt Kommunikationschef 08-20 75 00

Relaterat material