Gå direkt till innehåll
Oral behandling mot covid-19 prövas på svenska patienter

Pressmeddelande -

Oral behandling mot covid-19 prövas på svenska patienter

Nu inleds fas 3 studie på kliniker i Sverige med molnupiravir, MSD och Ridgeback Biotherapeutics antivirala läkemedelskandidat mot covid-19. Studien genomförs vid tre kliniker och planeras omfatta ca 100 patienter i den svenska hälso- och sjukvården. Studien omfattar unika virtuella lösningar som exempelvis elektroniskt samtycke och distansbesök med hjälp av videomöten.

– Vår ambition har genom hela pandemin varit att bidra där vi gör som mest nytta för patienter. Kliniska fas 3 prövningar i Sverige är en viktig insats. Precis som vi alla anpassat oss under pandemin är vi väldigt glada att denna studie inkluderar innovativa digitala lösningar, säger Sarah Aiosa, VD, MSD i Sverige.

Studien omfattar patienter i öppenvård över 18 år med laboratoriebekräftad covid-19 infektion som påbörjar behandling inom 5 dagar från första symtom. Behandling ges oralt två gånger dagligen i fem dagar. De svenska kliniker som deltar i studien är:

  • Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum
  • Uppsala Akademiska Sjukhus i samarbete med ClinSmart Sweden
  • Infektionskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra

– Covid-19 pandemin har klarlagt hur viktigt det är med forskning om nya antivirala läkemedel. Antivirala läkemedel mot SARS-CoV-2 måste ges tidigt i förloppet när virusförökningen är som störst för att kunna bryta sjukdomsförloppet och det är då en klar fördel om läkemedlet kan ges i tablettform och kan tas i hemmet innan sjukhusvård krävs. Utveckling av antivirala läkemedel är också en mycket viktig strategisk förberedelse inför nya framtida viruspandemier, säger Magnus Gisslén, Professor, överläkare vid Infektionskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Sjukhuset, Göteborg och huvudprövare i studien MOVe-OUT.

– Det är väldigt positivt att svenska patienter får ta del av ytterligare en läkemedelskandidat mot covid-19. Dessutom är studien i Sverige helt unik i att erbjuda virtuella lösningar som exempelvis elektroniskt samtycke och distansbesök med hjälp av videomöten, säger Ishrat Habib, chef för kliniska studier i Sverige, MSD i Sverige.

Om MOVe-OUT studien
MOVe-OUT studien är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3 studie som genomförs vid flera kliniker. Studien utvärderar peroralt molnupiravir hos patienter i öppenvård som är minst 18 år gamla med bekräftad covid-19 infektion och som påbörjar behandling inom 5 dagar från första symtom. Globalt planeras 1550 patienter med mild till måttlig covid-19. Patienterna i fas 3 kommer att randomiseras 1:1 för att få antingen molnupiravir 800 mg eller placebo två gånger dagligen i fem dagar. Det primära effektmåttet är att jämföra molnupiravir med placebo genom att mäta andelen av patienter i varje grupp som blir inlagda på sjukhus eller avlider från tillfället då de inkluderades i studien till dag 29.

Om molnupiravir
Molnupiravir (EIDD-2801 / MK-4482) är en antiviral läkemedelskandidat, oralt administrerad form av en potent ribonukleosidanalog som hämmar replikationen av flera RNA-virus inklusive SARS-CoV-2, som orsakar covid-19. Molnupiravir har visat sig vara aktivt i flera prekliniska modeller av SARS-CoV-2, inklusive för profylax, behandling och förebyggande av överföring, liksom SARS-CoV-1 och MERS. Molnupiravir uppfanns vid Drug Innovations på Emory (DRIVE), LLC, ett ideellt bioteknikföretag som är helägt av Emory University.

Slutliga data från fas 3 (del 2) av MOVe-OUT-studien beräknas finnas tillgängliga i september/ oktober 2021.

Ämnen

Taggar


Om MSD

Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter. Vi samarbetar med politiska företrädare, myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer och andra företag för att driva förändring och fortsätta att flytta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma för patienter som behöver det. Vi är agila och motståndskraftiga och vet att det kräver mod, engagemang och integritet att skapa verkligt värde för patienter. Vi vill vara en testbädd för innovation och vetenskaplig expertis, öka vår kunskap och dela med oss av den. MSD fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland annat cancer, infektionssjukdomar som HIV och Ebola samt nya djursjukdomar. Vi strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Presskontakt

Jenny Wahren

Jenny Wahren

Presskontakt Kommunikationschef 08-20 75 00