Gå direkt till innehåll
Antibiotikaresistens är ett allvarligt globalt hälsohot som ökar i omfattning. Därför fortsätter vi att investera i att utveckla nya antibiotika och vacciner för att behandla och förebygga infektioner.
Antibiotikaresistens är ett allvarligt globalt hälsohot som ökar i omfattning. Därför fortsätter vi att investera i att utveckla nya antibiotika och vacciner för att behandla och förebygga infektioner.

Pressmeddelande -

Ny ersättningsmodell för antibiotika viktigt steg i kampen mot antibiotikaresistens

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utvärdera en ny ersättningsmodell för antibiotika fram till 2022. Målet är att säkra tillgången på viktiga antibiotika för patienter med svårbehandlade infektioner med multiresistenta bakterier.

– Det här är ett efterlängtat besked och en nödvändig milstolpe i det gemensamma arbetet att hantera antibiotikaresistens och säkerställa tillgång till livsnödvändig antibiotika i Sverige, säger Marie Ohrlander, policy- och kommunikationsdirektör, MSD i Sverige. Det går inte att helt stoppa spridningen av multiresistenta bakterier. För att bromsa utvecklingen behövs global kraftsamling där Sverige fortsätter att visa vägen.

– Tillgång till antibiotika är en patientsäkerhetsfråga och det kan vara livsavgörande för patienter som drabbas av svårbehandlade infektioner med multiresistenta bakterier. Med vårt engagemang inom infektionssjukdomar och antibiotikafrågor ser vi fram emot att delta i denna pilotstudie, säger Anders Kärnell, medicinsk chef, MSD i Sverige.

Fast ersättning i ny modell
Med den nya modellen som Folkhälsomyndigheten ska utvärdera förbinder sig läkemedelsföretag att inom en viss tid leverera en särskild och medicinskt viktig typ av antibiotika som används till patienter med vissa svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Mot detta får de en fast årlig ersättning. I pilotstudien ska Folkhälsomyndigheten utreda om modellen är effektiv och ändamålsenlig. Uppdraget är ett resultat av ett samarbete mellan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och Folkhälsomyndigheten där även läkemedelsföretagen haft möjlighet att ge synpunkter och bidra till utformningen av modellen.

Multiresistenta bakterier ett växande problem
Antibiotikaresistens är ett växande samhällsproblem som äventyrar patientsäkerheten samtidigt som det utgör ett allvarligt problem för hälso- och sjukvården. Förekomsten av resistens ökar både i Sverige och i världen. Inom EU beräknas mer än 400 000 infektioner orsakade av resistenta bakterier inträffa varje år och av dessa leder cirka 33 000 till dödsfall. I Sverige rapporterades 14 704 fall av antibiotikaresistens under 2018.

Resistenta bakterier äventyrar inte bara behandlingen av svåra bakterieinfektioner, dagens sjukvård är även beroende av effektiva antibiotika vid andra ingrepp som exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer.

Ämnen

Taggar


Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Presskontakt

Jenny Wahren

Jenny Wahren

Presskontakt Kommunikationschef 08-20 75 00

Relaterat material