Följ MSD

Ny behandlingsprincip sänker blodsockret vid typ 2-diabetes

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 10:54 CEST

En ny princip för att behandla typ 2-diabetes ger en effektiv och långsiktig kontroll av blodsockret, samtidigt som risken för blodsockerfall minskar. Dessutom fick inte patienterna någon viktuppgång på grund av behandlingen. Det visar nya studier med JANUVIA som presenterades vid den internationella diabeteskonferensen EASD (European Association for the Study of Diabetes) som ägde rum i Rom i veckan.

I en studie som varade i två år behandlades 153 patienter med JANUVIA (sitagliptin) plus metformin. Efter ett år sjönk patienternas HbA1c med 1,8 procent. Efter två år var minskningen fortsatt god; 1,7 procent. HbA1c är ett viktigt mått på blodsockerkontroll som visar den genomsnittliga blodsockernivån under 8-10 veckor.

I en annan studie fick 134 patienter som behandlades med pioglitazon tillägg av JANUVIA, 50 mg, eller placebo. Efter ett år hade HbA1c sjunkit ytterligare 0,7 procent i gruppen som fick JANUVIA jämfört med gruppen som fick placebo. Risken för blodsockerfall var lika låg som i placebogruppen och patienterna gick inte upp i vikt.4

En sammanställning av säkerhetsdata från 12 studier som pågick i upp till två år, med över 6100 patienter visar att behandling med JANUVIA inte gav några allvarliga biverkningar utan tolererades väl.2

Ny behandlingsprincip
JANUVIA är det första läkemedlet i en ny klass antidiabetika som kallas DPP-4 hämmare. JANUVIA förstärker kroppens egen förmåga att reglera blodsockret genom att öka nivån av de naturligt förekommande tarmhormonerna, inkretiner. Dessa hormon är viktiga för att reglera blodsockernivån och frisätts i samband med måltid. Vid typ 2-diabetes är den normala funktionen av inkretiner i obalans. JANUVIA verkar genom att hämma det enzym, DPP-4, som bryter ner inkretiner. Det nya angreppssättet innebär att blodsockret sänks effektivt endast när det behövs.

JANUVIA är godkänt för behandling i kombination med metformin i de fall där diet och motion tillsammans med enbart metformin inte ger en tillfredsställande kontroll av blodsockret. JANUVIA kan också ges tillsammans med sulfonureid om enbart sulfonureid och diet och motion inte ger bra kontroll av blodsockret och där metformin är olämpligt.

Fakta HbA1c och målvärde
Mer än hälften av dem som har typ 2-diabetes bedöms ligga på ett HbA1c-värde över 6 procent, det rekommenderade målvärdet för HbA1c. Dåligt kontrollerad diabetes ökar starkt riskerna för komplikationer, som hjärt- och kärlsjukdom samt skador på njurar och ögon. Risken minskar för komplikationer med en tredjedel för varje 1,0 procent sänkning av HbA1c, oberoende från vilken nivå sänkning sker. 3

Qi DS., et al. Two year treatment with sitagliptin and initial combination therapy of sitagliptin and metformin provides substantial and durable glycemic control in patients with type 2 diabetes. EASD Abstract August, 2008.

2 Williams-Herman D., et al. Safety and tolerability of sitagliptin, a selective DPP-4 inhibitor, in patients with type 2 diabetes: pooled analysis of 6139 patients in clinical trials for up to 2 years. EASD Poster August, 2008.

3 Stig Attvall; Diabetes typ 2, peroral och annan behandling, Internetmedicin.se; 2008-03-07
4 Maegawa H., et al. Sitagliptin added to ongoing treatment with pioglitazone study up-to 52 weeks in Japanese patients with T2DM. EASD Poster August, 2008.