Följ MSD

MSD i full fart framåt efter ett händelserikt år

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2010 13:00 CET

2010 har varit ett händelserikt år för MSD. Två företag har blivit ett, vilket gör att MSD nu är det tredje största läkemedelsföretaget i Sverige. Men vi har hunnit mycket mer än att bara flytta ihop, vi har till exempel fått fem produktnyheter och kommit i mål med ett antal vetenskapliga studier. Inför årsskiftet vill vi passa på att sammanfatta några viktiga milstolpar under året som gått.

Innan sommaren gick flyttlasset för tidigare medarbetare på Schering-Plough till MSDs lokaler i Sollentuna. Sammanslagningen av de två företagen innebär att vi idag står kraftfullt som ett företag med bred produktportfölj och stark pipeline. I en annonskampanj Fånga stunden/Njut av livet berättade vi nyligen om sammanslagningen och vad nya MSD står för.

– Med patientens bästa för ögonen ska vi fortsätta att utveckla och tillhandahålla nya innovativa läkemedel och vara en pålitlig samarbetspartner till hälso- och sjukvården, säger Karin Bernadotte, VD för MSD i Sverige.

Under året som gått har vi fått fem produktnyheter:
• BRINAVESS® (vernakalant) godkändes i september för konvertering av nyligen debuterat förmaksflimmer till sinusrytm hos vuxna. BRINAVESS är det första läkemedlet i en ny klass, som framför allt påverkar hjärtats förmak. Läs mer
• NEXPLANON® (68 mg etonogesterel), som är en utveckling av p-staven IMPLANON® (68 mg etonogestrel), godkändes under hösten i Sverige. Dels är applikatorn förändrad för att underlätta korrekt insättning och dels är p-staven nu röntgentät. NEXPLANON ingår i läkemedelsförmånen och priset är detsamma som för IMPLANON. Läs mer
• SIMPONI® (golimumab), den första subkutana TNF-hämmaren som endast behöver tas en gång i månaden, ingår sedan i maj i högkostnadsskyddet. SIMPONI är godkänt för behandling av reumatoid artrit (ledgångsreumatism), psoriasisartrit samt ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom). Läs mer
• ELONVA® (korifollitropin alfa), ett nytt fertilitetsläkemedel. Elonva är ett långtidsverkande follikelstimulerande hormon som stimulerar äggmognaden under sju dagar. En injektion av ELONVA ersätter de första sju injektionerna av rekombinant follikelstimulerande hormon i en behandlingscykel. Läs mer
• SYCREST® (asenapin), ett nytt läkemedel för behandling av medelsvåra till svåra maniska episoder hos vuxna patienter med bipolär I-sjukdom. Under året har vi tecknat ett avtal som ger Lundbeck rätten att marknadsföra produkten i Sverige. Läs mer

Vi har också fått resultat från flera viktiga studier under året:

• SPRINT-2 och RESPOND-2, två fas III-studier för pbocerevir, en lovande produkt mot svårbehandlad hepatit C. Studierna visar att fler blev botade och behandlingstiden i många fall avsevärt kortare. Läs mer

• SHARP-studien visar att ezetimib plus simvastatin signifikant minskade antalet kardiovaskulära händelser hos patienter med kronisk njursjukdom. Läs mer

• Resultatet från fas III studien DEFINE visar att lipidmodifieraren anacetrapib uppnådde primära mål beträffande effekt och säkerhet vid kranskärlssjukdom. Ancetrapib sänkte LDL-C och höjde HDL-C hos patienter som redan behandlades med en statin. Dessa resultat ger en grund för fortsatt utveckling av anacetrapib. Läs mer

• En studie som presenterades på diabeteskongressen EASD visade att sitagliptin som tillägg till befintlig metforminterapi gav jämförbara blodsockersänkningar som sulfonureiden glimepirid. Patienterna som fick sitagliptin hade signifikant färre fall av blodsockerfall samt gick ner i vikt. Läs mer

MSD:s studier bedrivs i många länder, där Sverige fortsätter att utgöra en viktig del. För närvarande pågår cirka 50 kliniska studier i Sverige som involverar 272 kliniker och över 5 000 patienter.

Förutom de vetenskapliga studierna har vi också fått viktiga resultat från stora undersökningar, bland annat CHOICE-undersökningen som visade att var fjärde kvinna ändrade sitt val av preventivmedel efter rådgivning, vilket kan bidra till färre ofrivilliga graviditeter. Drygt 1 900 kvinnor i Sverige har deltagit i denna internationella undersökning.

Slutligen vill vi önska alla som följt oss under året ett riktigt Gott Nytt År! För frågor om oss som företag, våra läkemedel eller studier är ni alltid välkomna att höra av er.

Om MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.se.