Gå direkt till innehåll
MSD deltar i pilot om ny betalningsmodell för utvalda antibiotika

Pressmeddelande -

MSD deltar i pilot om ny betalningsmodell för utvalda antibiotika

Folkhälsomyndighetens inleder nu en pilotstudie som ska utvärdera Sveriges första innovativa betalningsmodell för utvalda antibiotika. Målet är att säkra tillgången på viktiga antibiotika för patienter med svårbehandlade infektioner med multiresistenta bakterier.

– Det här är efterlängtat och en helt nödvändig milstolpe i det gemensamma arbetet att hantera antibiotikaresistens och säkerställa tillgång till livsnödvändiga antibiotika i Sverige. Relativt få patienter är i behov av dessa antibiotika men för dem är det kliniska värdet mycket högt, säger Marie Ohrlander, policy- och kommunikationsdirektör, MSD i Sverige. Vi är oerhört stolta över att vara en del i denna innovativa pilot med två av våra antibiotika. Det går inte att helt stoppa spridningen av multiresistenta bakterier. För att bromsa utvecklingen behövs en global kraftsamling av såväl offentliga som privata aktörer. Sverige och Folkhälsomyndigheten fortsätter att visa vägen med denna nya ersättningsmodell som är den första i världen. Utöver denna pilot som skall garantera tillgänglighet av livsnödvändiga antibiotika behövs även stora satsningar för klinisk forskning av nya antibiotika.

– Tillgång till antibiotika är en patientsäkerhetsfråga och det kan vara livsavgörande för patienter som drabbas av svårbehandlade infektioner med multiresistenta bakterier. Med vårt engagemang inom infektionssjukdomar och antibiotikafrågor ser vi fram emot att delta i detta initiativ, säger Anders Kärnell, medicinsk chef, MSD i Sverige.

Fast ersättning i ny modell

Med den nya modellen förbinder sig läkemedelsföretaget att under avtalstiden ha ett fördefinierat minimum lager i Sverige av en särskild och medicinskt viktig typ av antibiotika som används till patienter med vissa svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. För detta garanterar Folkhälsomyndigheten en viss årlig ersättning. I pilotstudien ska Folkhälsomyndigheten utreda om modellen är effektiv och ändamålsenlig. Piloten är ett resultat av ett samarbete mellan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och Folkhälsomyndigheten. Projektledningen har även inhämtat information och synpunkter från läkemedelsföretagen. Piloten finansieras delvis av Vinnova.

Multiresistenta bakterier ett växande problem

Antibiotikaresistens är ett växande samhällsproblem som äventyrar patientsäkerheten samtidigt som det utgör ett allvarligt problem för hälso- och sjukvården. Förekomsten av resistens ökar både i Sverige och i världen. Inom EU beräknas mer än 670 000 infektioner orsakade av resistenta bakterier inträffa varje år och av dessa leder cirka 33 000 till dödsfall. I Sverige rapporterades mer än 15 000 fall av antibiotikaresistens under 2019. Resistenta bakterier äventyrar inte bara behandlingen av svåra bakterieinfektioner, dagens sjukvård är även beroende av effektiva antibiotika vid andra ingrepp som exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer.

Ämnen

Taggar


Om MSD

Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter. Vi samarbetar med politiska företrädare, myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer och andra företag för att driva förändring och fortsätta att flytta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma för patienter som behöver det. Vi är agila och motståndskraftiga och vet att det kräver mod, engagemang och integritet att skapa verkligt värde för patienter. Vi vill vara en testbädd för innovation och vetenskaplig expertis, öka vår kunskap och dela med oss av den. MSD fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland annat cancer, infektionssjukdomar som HIV och Ebola samt nya djursjukdomar. Vi strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Presskontakt

Jenny Wahren

Jenny Wahren

Presskontakt Kommunikationschef 08-20 75 00

Relaterade nyheter