Följ MSD

Keytruda® (pembrolizumab) godkänt som första linjens behandling mot lungcancer

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 07:22 CET

Keytruda® (pembrolizumab) har blivit godkänt som förstahandsbehandling vid lungcancer efter att ha visat på upp till 40 procent bättre chans för överlevnad jämfört med cellgifter. – Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda en behandling som lutar sig på starka överlevnadsdata, säger Marc Gailhardou, vd, MSD Sverige.

PD-1-hämmaren pembrolizumab har godkänts som första linjens behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna patienter med högt PD-L-1-uttryck och som saknar mutationer i EFGR eller ALK.

- Det här är ett viktigt framsteg i lungcancerbehandlingen. Nu har vi ytterligare ett verktyg i första linjens behandling för att rätt patient ska få rätt behandling mot en av de dödligaste cancerformerna, säger Överläkare och Docent Simon Ekman.

Pembrolizumab är den första immunterapin som godkänts som första linjens behandling vid icke-småcellig lungcancer. Majoriteten av patienter med NSCLC behandlas med 30-40 år gamla behandlingar och nuvarande överlevnadsdata är låga.

Pembrolizumab har i registreringsstudien KEYNOTE-024 visat signifikant bättre överlevnadsdata jämfört med kemoterapi, 40 procent minskad risk för död och 50 procent minskad risk för sjukdomsprogress eller död.

Ett biomarkörtest hjälper vårdpersonalen att identifiera patienter med ett högt PD-L1-uttryck och som visat sig svara bäst på behandlingen. På så sätt förbättras förutsättningarna för att välja rätt läkemedel till rätt patient. Cirka en tredjedel av alla tidigare obehandlade NSCLC patienter beräknas vara i den grupp som svarar bäst på pembrolizumab som första linjens behandling.

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet från vårt moderbolag.

Om Pembrolizumab

Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av:

  • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom hos vuxna
  • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
  • Metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK

Se www.ema.europa.eu för detaljerad indikationstext samt fullständig produktinformation.

Om Lungcancer

Lungcancer bildas i lungvävnaderna, oftast i celler som bekläder luftpassagerna, och är en av de ledande dödsorsakerna världen över. Varje år dör fler människor av lungcancer än bröst-, prostata- och koloncancer sammanlagt. De två huvudsakliga typerna av lungcancer är icke-småcellig och småcellig. Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) är den vanligaste typen av lungcancer och svarar för cirka 85 procent av alla fall. Den relativa femårsöverlevnaden för patienter med avancerad, metastaserad (Stadium IV) lungcancer uppskattas till 2 procent. 

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.