Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU-kommissionen godkänner Vaxneuvance®, ett 15-valent konjugerat vaccin mot pneumokockinfektion för vuxna

EU-kommissionen har godkänt MSD:s 15-valenta konjugerade pneumokockvaccin för aktiv immunisering i syfte att förebygga invasiv sjukdom och lunginflammation orsakad av Streptococcus pneumoniae (serotyperna 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F and 33F) hos personer som är 18 år och äldre.

– Pneumokocker kan orsaka allvarliga infektioner. Det är positivt med nya alternativ för skydd mot både lunginflammation och invasiv pneumokocksjukdom hos vuxna, säger Jonas Ahl, MD/PhD, överläkare i infektionssjukdomar vid Skånes Universitetssjukhus.

Kommissionens beslut baseras på data från sju randomiserade, dubbelblinda kliniska studier som utvärderat Vaxneuvance® hos 7438 personer från olika vuxna populationer inkluderande grupper med olika kliniska riskfaktorer. Vaxneuvance® har tidigare godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, i juli i år och fick ett positivt utlåtande från den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, i oktober.

– Vi ser en ökning av pneumokocksjukdom i Sverige just nu jämfört med både 2019 och 2020. Därför känns det extra viktigt att introducera det 15-valenta pneumokockvaccinet Vaxneuvance för vuxna från 18 år. Personer som är 65 år eller äldre samt vuxna i riskgrupp är en speciellt sårbar grupp när gäller invasiv pneumokocksjukdom, säger Sigrid Sjölander, PhD, Medicinsk Rådgivare Vacciner, MSD Sverige.

Om pneumokocksjukdom

Den globala förekomsten av pneumokocksjukdom, en infektion orsakad av bakterien Streptococcus pneumoniae, ökar. Aggressiva bakteriestammar, eller serotyper, ökar risken att fler individer insjuknar i invasiva pneumokocksjukdomar som bakteriemi (infektion i blodomloppet), lunginflammation med bakteriemi, hjärnhinneinflammation samt icke-invasiv lunginflammation (när pneumokocksjukdom är begränsad till lungorna).

Friska vuxna kan drabbas av pneumokocksjukdomar, men de patientpopulationer som är särskilt sårbara för infektionen är framförallt vuxna som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska hälsotillstånd.

Om Vaxneuvance

VAXNEUVANCE, MSD:s 15-valenta pneumokock konjugatvaccin, består av individuellt renade polysackaridkapslar från S. pneumoniae motsvarande serotyper 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F och 33F och därefter individuellt konjugerade till CRM197 bärarprotein.

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet:

https://www.merck.com/news/european-commission-approves-mercks-vaxneuvance-pneumococcal-15-valent-conjugate-vaccine-for-individuals-18-years-of-age-and-older/

Vid frågor vänligen kontakta:

Birgitta Wikman Erlandson
Affärsområdeschef Vacciner, MSD Sverige
Mobil: 073-5170036
birgitta.wikman.erlandson@merck.com

Ämnen

Kategorier


Om MSD

Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter. Vi samarbetar med politiska företrädare, myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer och andra företag för att driva förändring och fortsätta att flytta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma för patienter som behöver det. Vi är agila och motståndskraftiga och vet att det kräver mod, engagemang och integritet att skapa verkligt värde för patienter. Vi vill vara en testbädd för innovation och vetenskaplig expertis, öka vår kunskap och dela med oss av den. MSD fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland annat cancer, infektionssjukdomar som HIV och Ebola samt nya djursjukdomar. Vi strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram eller YouTube.

Presskontakt

Anna Hermansson

Anna Hermansson

Presskontakt Kommunikationschef MSD Sverige +468207500