Följ MSD

EU godkännande rekommenderas - Det första diabetesläkemedlet i en helt ny klass

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2007 13:11 CET

Idag får en ny tablettbehandling mot diabetes typ 2 en rekommendation för godkännande av kommittén för humanläkemedel inom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA. Ett godkännande kan därmed förväntas under våren om EU kommissionen godtar rekommendationen. Det nya läkemedlet JANUVIA blir då det första i en helt ny läkemedelsklass, så kallade DPP-4 hämmare.

JANUVIA (sitagliptin) är en ny typ av behandling för patienter med diabetes typ 2. Den nya behandlingen verkar genom att förstärka kroppens egen förmåga att reglera blodsockret när det behövs t ex i samband med måltid. . I en studie som jämförde JANUVIA plus metformin med en så kallad sulfonylurea (SU) och metformin visades en likvärdig sänkning av blodsockernivån 1. Behandling med Januvia ger låg risk för blodsockerfall och har i studier inte medfört viktuppgång för patienten.

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. I Sverige har mellan 350 000 och 400 000 personer fått diagnosen diabetes, och antalet drabbade fortsätter att öka. Det stora flertalet har diabetes typ 2 och cirka 80 % av patienterna med diabetes typ 2 avlider till följd av hjärt/kärlsjukdomar. Vi vet att risken att drabbas av hjärtkärlsjukdomar ökar med förhöjda sockervärden. Trots det är det idag många patienter som trots läkemedelsbehandling fortfarande har för höga sockervärden. En av anledningarna är att dagens terapi begränsas av biverkningar såsom viktuppgång och blodsockerfall.

Ny behandlingsmetod håller blodsockret under kontroll
Det nya läkemedlet JANUVIA verkar genom att förstärka kroppens egen kontroll av blodsockret via reglerande tarmhormoner, så kallade inkretiner. Dessa finns i tarmen och spelar en avgörande roll i kroppens normala sätt att reglera blodsockret, dels genom att öka frisättningen av insulin, dels genom att bromsa upp bildandet av socker i levern så att sockerbalansen återställs. Hos typ 2 diabetiker är denna balans störd.

Vid behandling med JANUVIA ökar nivån av kroppsegna inkretiner genom att DPP-4, det enzym som bryter ner inkretiner, hämmas. Därmed regleras sockerbalansen på ett naturligt sätt.

Behandlingen med JANUVIA sänker blodsockret när det behövs, det vill säga när det är för högt. När behovet ökar till exempel i samband med måltid regleras blodsockerbalansen dels med ökad insulinfrisättning, dels genom att bromsa upp bildandet av socker i levern. Denna samverkan leder till effektiv blodsockerkontroll.

[1] Nauck MA et al. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, sitagliptin, compared with the sulfonylurea, glipizide, in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin alone: a randomized, double-blind, non-inferiority trial. Diabetes, Obesity and Metabolism, 2007; Early Release online doi: 10.1111/j.1463-1326.2006.00704.x