Följ MSD

Digitaliserat vårdflöde ska nå människor med hepatit C

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2019 09:07 CEST

Genom att svara på ett enkelt test kan alla få svar på om de ligger i riskzonen för att ha smittats med hepatit C, få kontakt med vården och vid behov få behandling. Ett tidigare fysiskt vårdflöde blir därmed digitalt - ett viktigt steg för att sänka trösklarna till vård och hitta de som av olika skäl inte har kontakt med vården.

I juni i år publicerade Folkhälsomyndigheten sitt kunskapsunderlag för hur hepatit B och C ska elimineras i Sverige till 2030. I dag presenterar MSD och Health Solutions i samarbete med Patientområde Infektionssjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset ett digitalt projekt som levererar på samtliga fyra punkter Folkhälsomyndigheten pekat ut som prioriterade områden för eliminering: preventiva aktiviteter, arbete för att nå riskgrupper, uppföljning och utvärdering samt samverkan mellan flera aktörer.

– Den enda vägen framåt för att lyckas nå Världshälsoorganisationens mål om att eliminera hepatit C till 2030 är att hitta patienterna och erbjuda dem vård. Hepatitctest.nu är ett exempel på när samarbete mellan industri, vård och patientföreträdare kan åstadkomma verklig innovation till nytta för patienten, säger Marie Ohrlander, policychef, MSD i Sverige. Sverige har alla förutsättningar att nå WHO:s mål och därigenom bli ett av de första länderna i världen att eliminera hepatit C.

– Vi hoppas att kunna identifiera och behandla infekterade patienter som vi i vården normalt inte skulle ha nått. Hepatit C-behandling är nuförtiden enkel att ta, effektiv och är associerad med enbart milda biverkningar. Flera med hepatit C-infektion borde därför få tillgång till den nya behandlingen, säger Soo Aleman, docent, överläkare och patientflödeschef för kroniska infektioner, Karolinska Universitetssjukhuset.

En av de största utmaningarna med att eliminera hepatit C är att många bär på viruset utan att veta om det. Detta i kombination med att vissa riskgrupper också lätt sprider hepatit C vidare innebär att det är svårt att stoppa smittspridningen. Hepatit C är betydligt vanligare än hiv och man beräknar att ca 40.000 personer bär på viruset i Sverige. Globalt lever 70 miljoner med hepatit C-virus. Dessutom är det svårt att få de som bär på smittan till behandling då de ofta saknar regelbunden kontakt med vården.

Om Hepatitctest.nu

Ett sätt att försöka hitta dessa patienter och kunna erbjuda dem behandling är att nå dem via ett digitalt test på www.hepatitctest.nu. Via webbplatsen kan patienten få svar på om hen ligger i riskzonen för att ha smittats av hepatit C. Om så är fallet får man en direktremiss till provtagning utan att träffa läkare. Provsvaret fås genom att logga in med BankID. De patienter som visar positivt provsvar för infektionen erbjuds tid för utredning och behandling hos specialist på Infektionsklinik eller i digital specialistklinik. Projektet drivs som en pilot i Stockholm och planen är att utöka till hela landet.

Projektet är utvecklat i nära samarbete med flera patientorganisationer, infektionsläkare, smittskyddsläkare och sköterskor med erfarenhet inom hepatit C tillsammans med företagen Health Solutions och MSD. Projektet är ett innovationsprojekt med stöd från MedTech4Health/Vinnova.

Nyhetsgrafik om hepatit C

Länk till nyhetsgrafik

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Bifogade filer

PDF-dokument