Följ MSD

Delstrigo® och Pifeltro® godkända inom EU för behandling av hiv 1-infektion

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2018 08:39 CET

EU-kommissionen har nu godkänt Delstrigo® (doravirin, lamivudine, tenofovir disoproxil fumarate) och Pifeltro® (doravirin) för behandling av hiv 1-infektion hos vuxna utan tidigare eller nuvarande tecken på resistens mot icke-nukleosid omvänt transkriptashämmare-klassen, lamivudin eller tenofovir.

- Detta är ytterligare en milstolpe i MSD:s mer än 30-åriga engagemang i forskning inom hiv och förbättrar våra möjligheter att möta medicinska behov hos hiv-patienter över hela världen, säger Gunbritt Lagerbäck, Senior Medicinsk rådgivare, MSD.

Doravirin är en ny icke-nukleosid omvänt transkriptashämmare (NNRTI) som ges tillsammans med andra antiretrovirala läkemedel. Doravirinkombinationen är en tablett med (100 mg), lamivudine (3TC, 300 mg) och tenofovir disoproxil fumarate (TDF, 300 mg); som ges en gång dagligen.

Låg virusnivå efter 48 veckors behandling

Det positiva utlåtandet bygger på data från två fas 3-studier med aktiv kontroll, DRIVE-AHEAD och DRIVE-FORWARD som utvärderade effekt och säkerhet hos doravirinkombinationen respektive doravirin hos patienter infekterade med hiv1 utan tidigare behandling mot hiv. I DRIVE-AHEAD, gav doravirinkombinationen bibehållen låg virusnivå till vecka 48 vilket var dess primära utfallsmått av non-inferior effekt jämfört med efavirenz (EFV)/emtricitabine (FTC)/TDF. I DRIVE-FORWARD gav doravirin bibehållen nedtryckt virusnivå till vecka 48 vilket var dess primära utfallsmått av non-inferior effekt jämfört med darunavir + ritonavir, båda i kombination med FTC/TDF eller abakavir (ABC)/3TC.

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet från vårt huvudkontor

Läs mer om vårt arbete inom HIV

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Bifogade filer

PDF-dokument