Gå direkt till innehåll
Professorerna John Wahren och Sten Lindahl från Karolinska Institutet hjälper andra kullen flyktingläkare till utbildning under asyltiden. De har utformat programmet, sökt medel för att kunna genomföra det och välkomnar nu andra kullen.
Professorerna John Wahren och Sten Lindahl från Karolinska Institutet hjälper andra kullen flyktingläkare till utbildning under asyltiden. De har utformat programmet, sökt medel för att kunna genomföra det och välkomnar nu andra kullen.

Pressmeddelande -

Ännu fler flyktingläkare på väg mot legitimation

– Utbildningsprogrammet är ett fantastsikt initiativ och för MSD är det en förmån att kunna bidra, både till vård och samhälle genom att stötta i ett tidigt skede, säger Marie Ohrlander, policy- och kommunikationsdirektör på MSD.

19 läkare och ytterligare 6-8 personer från SFA medicin, svenska för akademiker, i Södertälje deltar. Utbildningen innehåller både intensiva kurser i svenska vid Södertörns högskola (3-4 månader) och en kurs i svensk hälso- och sjukvård med praktiska såväl som teoretiska block. Mot slutet av utbildningen genomför deltagarna ett test vid en medicinsk fakultet godkänd av Socialstyrelsen. Målet är att korta ner processen att få dessa läkare licensierade och integrerade i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet ned till 1,5 år.

Startade det som saknades – tidig utbildning

Sverige välkomnade 3-400 flyktingar med läkarlicens under hösten 2015, främst från Syrien och Irak. För att kunna tjänstgöra i Sverige måste utomeuropeiska läkare följa en omfattande process med tester och utbildning som visat sig ta i genomsnitt 7-8 år. Målbilden för Wahren och Lindahl var att kunna erbjuda utbildning redan under asyltiden för att inte riskera att kunskaper går i stå, men något sådant program fanns inte. Därför startade de 2016 ett eget program med stöd från kollegor i branschen, järnvilja och ett fåtal organisationer som var villiga att gå före.

Första läkarna redan i arbete

Det första utbildningsprogrammet startades i juni 2016 med stöd från Länsstyrelsen, Södertörns Högskola och MSD. Två deltagare från den första utbildningen har fått sin läkarlicens godkänd och är klara för tjänstgöring. Andra deltagare hade svårt att klara de omfattande språkkraven i socialstyrelsens test och ska genomföra ett nytt test i april, efter fortsatta språkstudier.

Årets program har fått så kallade TIA-medel, tidiga insatser för asylsökande, samt ett separat anslag från socialdepartementet via länsstyrelsen i Stockholm. Bidraget förvaltas via Svenska Läkaresällskapet då enskilda personer inte kan få statsanslag. Deltagarna kommer från Syrien, Irak, Afghanistan och Turkiet. Till skillnad från regeringens etableringsprogram och de så kallade snabbspåren vänder sig detta utbildningsprogram till läkare redan innan de fått sin asylansökan godkänd.

MSD bidrar till programmet genom att låna ut lokaler samt bistår med luncher för deltagare under utbildningen.

Ämnen

Taggar


Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Presskontakt

Jenny Wahren

Jenny Wahren

Presskontakt Kommunikationschef 08-20 75 00