Följ MSD

Vetenskapen långt framskriden inom HPV - nu är det dags att arbeta för framtiden

Nyhet   •   Dec 06, 2018 17:56 CET

Årets EUROGIN i Portugal fokuserade på eliminering av HPV-relaterad cancer.

Humant papillomvirus, HPV, orsakar fler än tusen fall av cancer i Sverige per år i livmoderhals, vulva, vagina, anus, penis och svalg. Vid årets EUROGIN[i]-kongress stod eliminering av HPV-relaterad cancer och sjukdom i fokus i ett globalt perspektiv.

Årets program innehöll presentationer av nya data som styrker långtidseffekten av HPV-vaccination för skydd mot livmoderhalscancer. Dessa resultat inger även hopp om att effektivt kunna skydda mot andra HPV-relaterade sjukdomar.

Dags att få utväxling på de vetenskapliga framgångarna inom HPV nu

Tillämpad genomforskning, storskaliga proteinstudier (proteomik) och immunogenetik ökar vår förståelse för biologin bakom förstadierna till HPV-relaterad cancer och flyttar hela tiden gränserna för vad som är möjligt för att förebygga HPV-relaterad cancer och sjukdom.

-Nu är det hög tid att få utväxling på de vetenskapliga framgångarna inom HPV och använda de nya teknologierna inom screening, tidig upptäckt och vaccination mot HPV, säger Birgitta Wikman Erlandson, vaccinchef på MSD.

Intensivt arbete för att förebygga HPV-relaterad cancer och sjukdom

På MSD arbetar vi intensivt tillsammans vården, forskare, patientorganisationer och politiska aktörer för att förebygga HPV-relaterad cancer och sjukdom. I Sverige handlar det arbetet bland annat om att fortsätta arbeta för att regeringen ska modernisera det allmänna vaccinationsprogrammet kontinuerligt och erbjuda såväl pojkar som flickor ett brett skydd mot HPV-relaterad cancer och sjukdom.

–Det är helt avgörande att både pojkar och flickor i Sverige får ett brett skydd mot HPV-relaterad cancer och sjukdom, säger Birgitta Wikman Erlandson, vaccinchef på MSD. Det handlar om vilken förekomst av cancer vi i Sverige vill se hos våra barn.

100 års erfarenhet av att utveckla vacciner

MSD har en 100-årig historia av att framgångsrikt upptäcka, utveckla, producera och distribuera vaccin och har bidragit till att minska förekomsten av numera mycket ovanliga sjukdomar som mässling och påssjuka men även sjukdomar man historiskt inte trodde var möjliga att förebygga som livmoderhalscancer och bältros. Läs mer om vårt arbete inom vacciner.

Om HPV

Länken mellan HPV-viruset och livmoderhalscancer upptäcktes på 70-talet och sedan dess har forskare även upptäckt att HPV kan orsaka andra typer av cancer hos både män och kvinnor. HPV är den mest utbredda sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige. Virustyperna som kan ge könsvårtor, livmoderhalscancer och cancer i svalg, penis och anus smittar lätt vid sexuell kontakt. Risken för att smittas med HPV ökar med antalet sexualpartners man har.

[i] EUROGIN är en årlig tvärvetenskaplig och internationell kongress om Humant Papillomvirus, HPV. Läs mer om kongressen