Gå direkt till innehåll
Sverige går före mot det globala hotet antibiotikaresistens

Nyhet -

Sverige går före mot det globala hotet antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot som i skuggan av covid-19-pandemin redan är på väg att underminera vår moderna sjukvård. Det är ett växande samhällsproblem som äventyrar patientsäkerheten samtidigt som det är ett allvarligt problem för hälso- och sjukvården. Förekomsten av resistens ökar både i Sverige och i världen.

– Tillgång till nya effektiva antibiotika och bedömning av infektionsläkare är livsavgörande för patienter som drabbas av multiresistenta bakterier och en viktig förutsättning för planerade ingrepp som transplantationer och operationer, säger Johan Tham, överläkare på infektionskliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Sverige spelar en unik roll till i det globala arbetet mot antibiotikaresistens. I somras inledde Folkhälsomyndigheten i Sverige en pilotstudie som ska utvärdera världens första innovativa betalningsmodell för utvalda antibiotika. Målet är att säkra tillgången på viktiga antibiotika för patienter med svårbehandlade infektioner med multiresistenta bakterier.

– Sverige och Folkhälsomyndigheten visar vägen globalt med den första nya ersättningsmodellen i världen. Vi är oerhört stolta över att delta i pilotstudien med två av våra antibiotika, säger Sarah Aiosa, VD, MSD i Sverige.

Fast ersättning i ny svensk prismodell

Med den nya modellen förbinder sig läkemedelsföretagen att under avtalstiden ha ett fördefinierat minimum lager i Sverige av antibiotika som kan användas till patienter med vissa svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. För detta garanterar Folkhälsomyndigheten en viss årlig ersättning. I pilotstudien ska Folkhälsomyndigheten utreda om modellen är effektiv och ändamålsenlig. Piloten är ett resultat av ett samarbete mellan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och Folkhälsomyndigheten. Projektledningen har även inhämtat information och synpunkter från läkemedelsföretagen. Piloten finansieras delvis av Vinnova.

– Piloten är en avgörande milstolpe i arbetet att hantera antibiotikaresistens och säkerställa tillgång till livsnödvändiga antibiotika i Sverige där volymerna är relativt små men det kliniska värdet mycket högt, säger Marie Ohrlander, policy- och kommunikationsdirektör, MSD i Sverige.

Multiresistenta bakterier ett växande problem

Inom EU beräknas mer än 670 000 infektioner orsakade av resistenta bakterier inträffa varje år och av dessa leder cirka 33 000 till dödsfall. I Sverige rapporterades mer än 15 000 fall av antibiotikaresistens under 2019.

Resistenta bakterier äventyrar inte bara behandlingen av svåra bakterieinfektioner, dagens sjukvård är beroende av effektiva antibiotika vid andra ingrepp som cancerbehandlingar, transplantationer och operationer. Läs mer om antibiotikaresistens hos Folkhälsomyndigheten.

Både offentliga och privata aktörer behövs

Det går inte att helt stoppa spridningen av multiresistenta bakterier, men för att bromsa utvecklingen behövs en global kraftsamling av såväl offentliga som privata aktörer. Utöver denna pilot som skall garantera tillgänglighet av livsnödvändiga antibiotika behövs även stora satsningar för klinisk forskning av nya antibiotika.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Jenny Wahren

Jenny Wahren

Presskontakt Kommunikationschef 08-20 75 00

Relaterade nyheter