Följ MSD

Populärt lunchkoncept gör succé på turné

Nyhet   •   Jun 04, 2019 14:19 CEST

Från vänster: Daniel Forslund, Linda Swärd, Kalle Conneryd Lundgren och Ragnar Lindblad. Moderator Sofia Kacim.

Populärt lunchkoncept gör succé på turné

Effektivare patientflöden med RWD och nya journalsystem som blir kvalitetsregister. Det var några av diskussionsämnena när svenska forskningsinstitutet RISE och ett av världens största läkemedelsföretag MSD, för första gången satte upp sitt populära lunchseminarium Brown Bag Lunch Talks på Vitalis i Göteborg. Närmare 100 personer var på plats i publiken. Retorik-experten Sofia Kacim modererade programmet.

Daniel Forslund (L) är välkänd i Vitalis-sammanhang och en av Sveriges mest välkända eHälso-profiler. Forslund har drivit strategiska IT frågor i vården i Sverige och på EU-nivå sedan början av 2000-talet.

Daniel Forslund inledningstalar under titeln The Art of Real World Data, med en vision om framtiden och en välbehövlig definition av Real World Data eller hälsodata, som det ofta benämns på svenska. Vad är RWD och vad menar man med hälsodata?

  • Nya journalsystemen kommer kunna följa patienten i tid vilket innebär att kvalitetsregister inte kommer att behövas framöver då journalen blir ett kvalitetsregister, säger Forslund.
  • Vården ska konsumera ”utdatan” och inte mata in data, menar Kalle Conneryd Lundgren, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och rådgivare till sjukhusdirektören, både den tidigare Melvin Samsom och den nytillträdde Björn Zoëga.

Conneryd Lundgren och Forslund är tillsammans med Linda Swärd från Microsoft och Ragnar Lindblad från Västra Götalandsregionen (VGR) i panel på scen.

  • Problemet i Sverige är att vi var tidiga med register och IT men att systemen idag är gamla och sätter käppar i hjulen för att realisera effektiv användning av hälsodata. De länder som nu går om Sverige har skapat system som möter de ambitioner och den verklighet som finns idag. Detta är en stor utmaning för regionerna, säger Ragnar Lindblad, som är programägare FVM i Västra Götalandsregionen.

En annan utmaning är faktiska problem och tolkningsproblem i lagstiftningen. Lagarna följer inte med den tekniska utvecklingen. Mer teknikneutrala öppna skrivningar behövs för att kunna möta upp sjukvårdens behov. Och vi behöver skapa direktåtkomst till data från kommunerna. Vårdkedjan går idag över landet och regionen och lagen är anpassad efter hur vården fungerade förut, dvs. kopplad till ett sjukhus.

Snabbare, säkrare, effektivare patientflöden är det vi vill uppnå med RWD. I Stockholm görs nu en satsning på Centrum för hälsodata för att kunna följa patienter på ett bättre sätt än idag, säger Daniel Forslund.

Samtliga paneldeltagare konstaterar avslutningsvis att fler och bredare diskussioner om hälsodata välkomnas.

  • Det bästa från Vitalis 2019 var nätverkandet med kunniga tjänstemän och politiker. Vitalis har en förmåga att locka fram en öppenhet i sinnet för framtidsfrågor. Också kul att se att fler och fler tjänstemän som inte har IT på direkta agendan är närvarande, säger Magnus Lejelöv, från MSD som är initiativtagare till det populära lunchkonceptet Brown Bag Lunch Talks.

Bakom Brown Bag Lunch Talks står svenska forskningsinstitutet RISE och hälso- & sjukvårdsföretaget MSD. Sedan 2015 har man tillsammans arrangerat ett trettiotal välbesökta lunchseminarier i MSDs lokaler i nya Hagastaden i Stockholm. Ett stenkast från Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och mitt i hjärtat av det svenska life science-klustret.

Från vänster bakre raden: Sofia Kacim, Peter Kjäll och Magnus Lejelöv 

Från vänster främre raden: Daniel Forslund, Linda Swärd, Kalle Conneryd Lundgren och Ragnar Lindblad