Följ MSD

Framtidens vårdinformationsmiljö – vem blir den siste köparen av ett gammalt system?

Nyhet   •   Apr 02, 2019 12:13 CEST

Från vänster: Ted Schönbeck, Kalle Conneryd Lundgren, Daniel Forslund Foto:MSD.

Torsdagen den 21 mars kom nästan 150 personer in i värmen från ett grått Hagastaden för varsin brown-bag lunch och ett intressant samtal i en dynamisk miljö där man möts över gränserna. Det var deltagare från olika håll som har ett gemensamt intresse: framtidens hälsa och sjukvård. Huvudfrågorna var vilken vårdinformationsmiljö som ger de bästa förutsättningarna för en god patientvård? Och vad är egentligen möjligt?

”Här får jag chans att träffa patientföreträdare, life-science företag, startups och myndigheter. Det är en öppen miljö där alla kan komma och det är också så vi kan testa nya hypoteser och få inspel till hur vi ska lösa stora problem inom vården.” sa Daniel Forslund, biträdande regionsråd i Stockholm och en av huvudtalarna med förväntan i rösten innan det hela drog igång.

Det var den andra delen av MSD´s temaserie ”Svensk sjukvård i förändring” som ägnades åt att utbyta tankar om hur morgondagens vårdinformation ska hanteras. Lunchmötet utvecklar sig snart till en spännande dialog om vad det som ska efterträda dagens journalsystem och frågorna från publiken blev så många att tiden inte räckte till.

Liberalernas Daniel Forslund, biträdande regionsråd i Stockholm och ordförande för innovations- och utvecklingsutskottet, utvecklade politikens roll och hur Region Stockholm förbereder sig för den digitala omställningen av vården.

”Det är ett gigantiskt skifte. Vi måste tänka om logiken och inte bara gå från journalsystem X till Y. Det gäller att tänka en helt ny informationsmiljö.” sa Daniel Forslund som blev Sveriges första innovationslandstingsråd 2014 och har en bakgrund inom bland annat Vinnova och Socialdepartementet.

”Vår vision är att inte längre att ha ett stort system. Precis som med lego måste man kunna bygga modulärt, med bitar i olika färg och från olika håll. Vi vet inte om marknaden är reda för detta men här kan vi som beställare trycka på, pusha marknaden i mer modulär riktining” fortsatte han.

Daniel Forslund pekade vidare på hur det i Hagastaden finns många smarta health-tech företag och utvecklare som kommer med lösningar som är intressanta. Snart ska 13 av Sveriges 21 regioner skifta sin journalhanteringsmiljö:

Googles teknikchef Ted Schönbeck gav sin bild av förutsättningarna för framtidens molnbaserade informationssystem:

”Google har under de 20 år som vi funnits utvecklat en rad unika och kraftfulla teknologier för att kunna leverera våra egna tjänster. Detta sträcker sig från dataverktyg till artificiell intelligens, områden där vi idag är ledande. All denna teknologi tillhandahåller vi idag i det vi kallar Google Cloud, så att alla verksamheter i världen får tillgång till samma plattform som vi själva. Inom ramen för detta hjälper vi företag och organisationer i deras arbete att förbättra vården” säger han.

Kalle Conneryd Lundgren, överläkare och rådgivare åt sjukhusdirektören vid Karolinska universitetssjukhuset, talade om vilken vårdinformationsmiljö som skapar de bästa möjliga förutsättningarna för en god patientvård:

”Det bästa som kan hända patienterna på kort sikt är att vi kommer över de juridiska hinder som finns för att lagra och hantera data. På längre sikt är det att patienten börjar äga mer av sin egen data och att den följer med patienten. Den teknik som Google tillhandahåller till både startups och oss inom vården är har en stor potential men då måste vi möjliggöra att man nyttjar resultaten av denna teknik inom vården.” underströk han.

Bland åhörarna fanns många nyckelpersoner inom hälsosektorn bland andra Catharina Barkman, Forum for Health Policy. Hon riktade en skarp fråga till Daniel Forslund:

”När får vi ett lagrum för åtkomst mellan vård och omsorg? Det finns ingen kommunikation mellan specialister och omsorgen när det gäller journaler. Om en äldre patient besökt sin specialistläkare kan vårdhemmet inte läsa journalen trots att patienten ger sitt medgivande. Om vi verkligen bryr oss om patienterna måste sekretesslagarna ändras” sa hon med myndig röst.

Daniel Forslund höll helt med och sa att detta vara en av det viktigaste frågorna för regionen att nu lösa så att patienter inom äldrevården slutar att fel behandlas helt i onödan. Hanlovade att man skulle vara en nagel i ögat på socialministern och ta krafttag för det skulle bli en lag ändring.

Det kom även in många SMS frågor från personer inte var närvarande men som följde den streamade livesändningen på distans. Dessa lästes upp av MSD´s Jennifer Olovson och en frågeställare undrade när ett mer välfungerande system än dagens kommer att finnas på plats.Den grova tidsplanen är att vi tecknar avtal med leverantörerna till det kommande årsskiftet och att vi börjar en utrullning av en nya systemmiljön för Kalle och hans kollegor på KI till tidigt 2021, svarade Daniel Forslund. En annan viktig fråga kom från Bo Karlsson som representerar Sveriges blodcancerpatienter via ”Blodcancerförbundet”.Bo påminde deltagarna att det faktiskt var patienterna dom alla jobbade för och önskade mer patientinflytande när man utvecklar dom nya journalsystemen. Han passade även på att informera Google om att man får miljontals träffar om man söker på bröstcancer. Gör något åt det så att det blir lättare för lekmän att få bra och relevant information blev hans budskap till Ted Schönbeck från Google.Kommer vi få fler vårdplatser med det nya journalsystemet undrade han tillsist och vände sig till Daniel. Ja, det nya systemet ska frigöra tid från byråkrati och administration, lovade Daniel.
Innan moderatorerna släppte taget om dagens talare så ville man veta om man nu kommer att köpa ett gammalt system eller inte?
Kalle Conneryd Lundgren från KI gav sin slutsats. ”Vad man än kommer att köpa för system så är det för mig tydligt om man får tro Daniel här idag att det nya inte blir ett system för allt utan ett system där man hela tiden kan byta ut legoklossarna efter behov när tiden går. 

Avslutningsvis säger MSD:s glada moderator Magnus Lejelov att man kan få många goda tankar här inne och uppmannar alla att stanna kvar och prata vidare över en kopp kaffe.

Text: Mats Ögren Wanger