Följ MSD

Ny studie om landstingens förmåga att leva upp till vårdgarantin

Evenemang

01
JUL
Donners plats, Visby
 
Schering-Plough och Malmö högskola presenterar gemensamt en ny studie av landstingens förmåga att leva upp till vårdgarantin när det gäller läkemedelsassisterad behandling av heroinmissbrukare och andra opiatberoende. Studien är gjord av Björn Johnson och Jens Sjölander vid Malmö högskola och redovisas på ett seminarium i Almedalen. En tidigare kartläggning som gjordes på uppdrag av Mobilisering mot narkotika 2007 visar att hälften av landstingen inte klarar vårdgarantin när det gäller läkemedelsassisterad behandling, det vill säga behandling med Suboxone, Subutex eller metadon i kombination med psykosocialt stöd. Vissa landsting avstår helt från att erbjuda sådan behandling. Bristen på vård leder ofta till stort lidande hos missbrukarna och stora kostnader för samhället. Seminariet innehåller också en paneldiskussion med politiker från landsting och riksdag. Temat för diskussionen är: Vad kan regering, riksdag, landsting och kommuner göra för att förbättra tillgängligheten till läkemedelsassisterad behandling? Medverkar gör bland andra Jan R Andersson (M), ledamot Riksdagens socialutskott, Henrik Hammar (M), regionråd Skåne och ordförande i Sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, Birgitta Sevefjord (V) oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting och Irma Görtz (S), oppositionsråd, Landstinget i Östergötland. Tid: Onsdagen den 1 juli, kl 10.00-12.00 Plats: Björkanderska magasinet, Skeppsbron 24, Visby I anslutning till seminariet arrangeras en debatt om vilken inställning samhället bör ha till läkemedelsassisterad behandling inom missbruks- och beroendevården. I debatten medverkar Björn Fries, före detta nationell narkotikapolitisk samordnare och Per Johansson, generalsekreterare för Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS. Tid: Onsdagen den 1 juli kl 13.00-13.30 Plats: Donners plats, Visby Välkommen! För ytterligare information, vänligen kontakta: Anne-Lie Öberg PR chef, Schering-Plough AB Telefon: 08-522 21558 Mobil: 0704-66 35 94 Om Schering-Plough "To Earn Trust, Every Day" - Schering-Plough är ett forskningsintensivt globalt läkemedelsföretag. Genom egen biofarmaceutisk forskning och tillsammans med samarbetspartners utvecklar Schering-Plough behandlingar som bidrar till att rädda liv och förbättra människors livskvalitet runt om i världen. Schering-Ploughs vision är att varje dag sträva efter att förtjäna patienters, hälso- och sjukvårdens och allmänhetens förtroende. Företagets forskning och utveckling är inriktad på receptbelagda och receptfria läkemedel. Schering-Plough är marknadsledande inom flera av sina terapiområden och de huvudsakliga verksamhetsområdena är: reumatiska sjukdomar, kvinnohälsa, tarmsjukdomar, CNS, astma/allergi, tumörsjukdomar, infektionssjukdomar, anestesi, hjärta/kärl, hudsjukdomar och veterinärmedicin. För mer information besök www.schering-plough.se och www.schering-plough.com