Följ MSD

MSD seminarium Almedalveckan 2010: Rättvisa och individuella val – om preventivmedel för unga kvinnor

Evenemang

08
JUL
Strand Hotell (lokal: Teatern)
 
Trots att landstingen haft 30 år på sig att harmonisera ungdomssubventionen för preventivmedel finns fortfarande avgörande skillnader beroende på var i Sverige kvinnan bor. Vilka åldrar som täcks av subventionen och vilka preventivmedel och metoder som omfattas varierar stort. Sverige har högst andel aborter i Norden och flest antal aborter per 1000 kvinnor utförs i åldersgruppen 20-24 år. För att undvika ofrivilliga graviditeter är det viktigt att kvinnan själv få välja preventivmedel. Fler unga börjar arbeta senare än förr och har därmed en begränsad ekonomi. Kostnaden får därför inte hindra unga kvinnor från att skydda sig. MSD anordnar ett seminarium under Almedalsveckan om vikten av individuella val av preventivmedel, en rättvisare ungdomssubvention och ett verklighetsanpassat system för detta. Tid: Torsdagen den 8 juli, klockan 10:30–12:00 (kaffe och frukt serveras från 10.00 och efter seminariet serveras en lunchmacka) Plats: Strand Hotell (lokal: Teatern) Inledning: Karin Bernadotte, vd MSD Moderator: Gabriella Ahlström, journalist, författare Paneldeltagare: Göran Stiernstedt, direktör för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Marie Ljungberg Schött (M), ordförande Sjukvårdsstyrelsen för Stockholm stad och Ekerö Rikard Larsson, (S), regionråd, Region Skåne Rode Kottorp, barnmorska, Studentgyn, Uppsala Inger Ashing, enhetschef och stf generaldirektör, enheten för nationell och kommunal ungdomspolitik, Ungdomsstyrelsen Mats Jonsson, affärsområdeschef kvinnohälsa, MSD För ytterligare information, vänligen kontakta: Anne-Lie Öberg Informationschef/Public Affairs Manager, MSD Tfn: +46 (0)8-522 21 558 Mobil: +46 (0)704-66 35 94 E-post: anne-lie.oberg@merck.com Ulf Janzon Chef information&affärsutveckling/External Affairs Director, MSD Tfn: 08-626 47 61 Mobil: 070-355 08 52 E-post: ulf_janzon@merck.com MSD MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder. MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.se Referenser: 1. European health for all database, WHO/Europe 2. Sveriges officiella statistik, Aborter 2009, Socialstyrelsen