Följ MSD

Internationella skillnader på livskvalitet och vård: Världsunik undersökning bland patienter med ledgångsreumatism

Evenemang

10
JUN
Tivoli, hotell Nimb, Bernstorffsgade 5, Köpenhamn
 
Ledgångsreumatism är en folksjukdom som över 75 000 svenskar lider av. Inom kort presenteras den mest omfattande undersökning som visar på hur denna patientgrupp upplever sin sjukdom. I den ges bIand annat svar på: * hur patienter med ledgångsreumatism upplever dialogen med sin läkare * hur patienter upplever att sjukdomen påverkar deras livskvalitet och arbetsförmåga * attityder och förväntningar kring de behandlingar som finns idag * hur biologiska läkemedelmöter behov och förväntningar Undersökningen, som är produktobunden, omfattar nära 600 svårt sjuka patienter och visar intressanta skillnader mellan de nio deltagande länderna på en rad områden. Sverige utmärker sig bland annat genom att patienterna är mycket aktiva när det gäller att söka information om sjukdomen, och tar i större utsträckning aktiv del i beslut om behandling. Det är också tydligt att det både i Sverige och andra länder finns ett betydande behov av ytterligare insatser för patienter med ledgångsreumatism, trots stora framsteg under senare år. Resultaten presenteras onsdag 10 juni vid EULAR-kongressen (European League Against Rheumatism) i Köpenhamn. Presentationen kommer att ske vid ett så kallat "rundabords-samtal", där medicinsk expertis och företrädare från patientorganisationer från fem av de deltagande länderna diskuterar resultaten. Här finns även tillfälle att prata enskilt med deltagarna. Från Sverige deltar Carl Turesson, docent och överläkare vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö och vetenskaplig sekreterare i Svensk Reumatologisk Förening, samt en svensk patient som representerar Reumatikerförbundet. - RAISE studien innehåller mycket värdefull information om patienternas perspektiv, säger Carl Turesson. Den här typen av undersökningar är viktiga för det fortsatta utvecklingsarbetet inom reumatologin. Tid: onsdag 10 juni 2009 kl. 09.30-11.00 Plats: Tivoli, hotell Nimb, Bernstorffsgade 5, Köpenhamn För anmälan om deltagande, vänligen kontakta Anne-Lie Öberg, anne-lie.oberg@spcorp.com eller 08-522 21 558. Frukostbuffé serveras. Välkommen! För ytterligare information, vänligen kontakta: Anne-Lie Öberg PR-chef, Schering-Plough AB Telefon: 08-522 21558 Tryggve Ljung Medical Advisor, Schering-Plough AB Telefon: 08-522 21 637 Om Schering-Plough "To Earn Trust, Every Day" - Schering-Plough är ett forskningsintensivt globalt läkemedelsföretag. Genom egen biofarmaceutisk forskning och tillsammans med samarbetspartners utvecklar Schering-Plough behandlingar som bidrar till att rädda liv och förbättra människors livskvalitet runt om i världen. Schering-Ploughs vision är att varje dag sträva efter att förtjäna patienters, hälso- och sjukvårdens och allmänhetens förtroende. Företagets forskning och utveckling är inriktad på receptbelagda och receptfria läkemedel. Schering-Plough är marknadsledande inom flera av sina terapiområden och de huvudsakliga verksamhetsområdena är: reumatiska sjukdomar, kvinnohälsa, tarmsjukdomar, CNS, astma/allergi, tumörsjukdomar, infektionssjukdomar, anestesi, hjärta/kärl, hudsjukdomar och veterinärmedicin. För mer information besök www.schering-plough.se och www.schering-plough.com