Följ MSD

Brown Bag Lunch Talks @MSD: E - som i e-hälsa, ekosystem, effektiv och Estland

Evenemang

24
OCT
Gävlegatan 22, 4 trappor
 

Estland nämns ofta som det mest avancerade digitala samhället i världen. Estland har under två decennier byggt upp ett effektivt, säkert och transparent informationsekosystem för sina medborgare. När resten av världen 2018 börjar prata om möjligheterna med blockkedjor för samhällsbärande information – då är vi tio år efter Estland som började testa tekniken 2008 och tog den i bruk 2012.

I Estland äger patienterna sin egen hälsodata och 95% av informationen som genereras inom sjukvården är digitaliserad. E-Hälsolösningar gör det möjligt att erbjuda medborgarna effektiva förebyggande åtgärder och på sikt frigöra resurser. Alla estländare har tillgång till sin journal, testsvar, e-recept och röntgenbilder online. Integriteten och förtroendet för tjänsterna bygger på hög säkerhet för lösningarna och full transparens kring vem som haft tillgång till medborgarens/patientens information.

Ska Sverige uppnå visionen att 2025 bli bäst i världen på att utnyttja e-hälsans möjligheter måste vi under de kommande åren komma i kapp och springa förbi Estland.*

Kan vi det? Vad har Estland gjort för att lyckats och vad kan Sverige lära sig av Estland?

Medverkar gör:
Ain Aaviksoo, tidigare generalsekreterare för e-tjänster och innovation vid Socialdepartementet i Estland, VD för VIVEO Health
Agneta Karlsson (S) statssekreterare Socialdepartementet
Daniel Forslund (L) innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting
Laurent Saunier, Enhetschef Hälsa, Vinnova

Anmäl dig senast den 19 oktober.

PROGRAM:

  • Estlands modiga resa mot ett avancerat informationssamhälle
    Ain Aaviksoo, VD VIVEO Health
  • Frågestund för dig som digitaliserar hälso- och sjukvården
    Passa på att ställa din fråga och föra fram dina åsikter i ämnet. Tillsammans tar vi Sverige ett steg framåt inom e-hälsa.

Välkommen önskar MSD i samarbete med RISE

* Vill du inte vänta på att Sverige kommer i kapp erbjuder dessutom Estland alla världens innevånare att bli digitala medborgare i den första digitala nationen – e-Estonia.

Om Brown Bag Lunch Talks @MSDVi tror att utmaningarna i framtidens hälso- och sjukvård bäst möts i dialog och samverkan mellan hälso- och sjukvård, forskning, industri och politik. Välkommen att vara med i debatten under våra Brown Bag Lunch Talks och diskutera aktuella ämnen i gränslandet mellan hälsa, vård och teknik. Vi bjuder på lunchen, tillsammans tar vi fram konkreta idéer. Du kan också följa diskussionen på Twitter via #msdbrownbag

Registrering

Anmäl dig till evenemanget