Följ MSD

Almedalen inbjudan riktlinjer 5 juli 2012

Evenemang

05
JUL
Clarion Hotel Wisby (Strandgatan 6), Lokal: Erlanderska rummet
 
Vad ska vi med riktlinjer i vården till om de inte följs? Under våren publicerades Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Följ en intressant debatt om hälso- och sjukvårdens villkor för att ge bästa möjliga vård till patienter med en av våra största folksjukdomar. Vid årets seminarium belyses landstingens beredskap och vilja att göra verklighet av riktlinjerna. Politiker från landsting, regioner och från riksnivån kommer att diskutera nyttan med nationella direktiv i vården, efterlevnad och om staten ska ställa krav på att de följs.