Följ MSD

Taggar

Cancer

Faktabakgrund om Hepatit C

Faktabakgrund om Hepatit C

Dokument   •   2020-12-09 16:48 CET

Hepatit C är en allvarlig och smittsam sjukdom som främst drabbar levern.

Lungancer: Snabba fakta om den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige
MSD har som målsättning att patienterna ska få neoadjuvant och adjuvant behandling med hänsyn till den fördel som behandlingen innebär.
Vi stöder värdebaserad prissättning, där kombinationsbehandlingar bedöms på samma sätt som nya produkter, baserat på det mervärde de tillför, jämfört med annan befintlig behandling.
Ökad cancerkunskap på individ- och sjukvårdsnivå
Breathing in a new era: a comparative analysis of lung cancer policy in Europe

Studien är utförd av The Economist Intelligence Unit (EIU), en jämförande analys av lungcancervården i 11 europeiska länder som identifierar behovet av förbättringar av medvetenheten om lungcancer, förebyggande åtgärder: screening, tidig diagnos och snabbare access till behandling och vård, över hela Europa.

Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?

Referat från ett gemensamt seminarium i Almedalen, den 3 juli 2018. ”Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?” Arrangörer: Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, MSD, Pfizer och Roche gemensamt ett seminarium i Almedalen med rubriken

4 saker som föräldrar behöver veta om Humant papillomvirus

Ju mer vi lär oss om våra barns hälsorisker, desto mer kan vi göra för att skydda dem när de växer upp. Därför är det viktigt att få information om HPV.

Nyhetsgrafik med fakta om HPV i Sverige

Nyhetsgrafik med fakta om HPV i Sverige

Dokument   •   2018-02-26 15:10 CET

Nyhetsgrafik med fakta om lungcancer

Nyhetsgrafik med fakta om lungcancer

Dokument   •   2017-02-14 13:56 CET

Vad är lungcancer? Hur vanligt är lungcancer? Vilken är den största riskfaktorn för lungcancer? Hur vanligt är icke småcellig lungcancer? Det är några av frågorna som besvaras i Nyhetsgrafik lungcancer.

Fakta om Lungcancer

Fakta om Lungcancer

Dokument   •   2017-02-01 07:22 CET

Mer om Campbell och Mectizanprogrammet

Mer om Campbell och Mectizanprogrammet

Dokument   •   2015-12-08 15:35 CET

Faktablad om upptäckten och Mectizanprogrammet
Om Donationsprogrammet MECTIZAN®

Om Donationsprogrammet MECTIZAN®

Dokument   •   2012-10-11 07:00 CEST

Partnerskap för att utrota flodblindhet och lymfatisk filariasis. Donationsprogrammet MECTIZAN (MDP) sjösattes 1987 och är idag det sjukdomsspecifika program för läkemedelsdonation i sitt slag som har pågått längst. När MDP lanserades förband sig MSD att donera MECTIZAN till alla som behöver det under så lång tid som krävs för att undanröja flodblindhet som ett folkhälsoproblem.

Almedalen inbjudan riktlinjer 5 juli 2012

Almedalen inbjudan riktlinjer 5 juli 2012

Dokument   •   2012-06-18 09:17 CEST

Faktablad till patientenkät om reumatoid artrit
SPRINT 2-studien om VICTRELIS

SPRINT 2-studien om VICTRELIS

Dokument   •   2011-08-22 09:00 CEST

Fas III studie av VICTRELIS® (boceprevir) publicerad i New England Journal of Medicine. Studien fokuserade på patienter som skulle behandlas för hepatit C för första gången (tidigare obehandlade).

RESPOND2-studien om VICTRELIS

RESPOND2-studien om VICTRELIS

Dokument   •   2011-08-22 09:00 CEST

Fas III studie av VICTRELIS® (boceprevir) för behandling av hepatit C som publicerats i New England Journal of Medicine. Studien fokuserade på patienter som tidigare fått behandling men inte haft tillräcklig effekt.

Inbjudan Almedalen 7 juli

Inbjudan Almedalen 7 juli

Dokument   •   2011-06-22 09:00 CEST

Inbjudan till presskonferens

Inbjudan till presskonferens

Dokument   •   2010-08-19 15:50 CEST