Följ MSD

Utökat samarbete mellan sjukvården, akademin och den forskande industrin

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 09:11 CEST

Ett gemensamt ”Letter of Intent” är startskottet för ett närmare samarbete mellan Stockholms Läns landsting och läkemedelsföretaget MSD. Det gemensamma målet för det utökade samarbete är att uppnå ökad kvalitet i vården av Stockholms äldre och sjuka, med särskilt fokus på terapiområden där det finns ett uppdämt och växande behov av bättre behandling eller diagnostik.

- I Sverige finns en unik vårdmiljö med ett stort samhällsengagemang för forskning, och möjlighet att följa upp behandling med register som är i världsklass. Med ett samarbete genom hela värdekedjan i hälso- och sjukvården finns stora möjligheter att optimera vården för Stockholms patienter och samtidigt samla kunskap som kan hjälpa många patienter inte bara i Sverige utan i andra länder, säger Jacob Tellgren, vd MSD.

– De senaste årens läkemedelsutveckling präglas av allt dyrare utvecklingskostnader utan motsvarande ökning av nya produkter eller terapeutiska genombrott. Hälso-och sjukvården behöver bättre definiera sina medicinska behov och samverka med läkemedelsindustrin i att uppnå dem genom gemensamma ansträngningar. Genom att samarbeta kan vi effektivisera och förbilliga utvecklingskostnaderna till gagn för bättre hälsa. Vi hoppas att detta skall bli nyckeln till en bättre vård för Stockholms patienter, säger Jan Andersson, forskningsdirektör i Stockholms läns landsting.

– Alliansen i Stockholms läns landsting fortsätter att bygga ut sjukvården i Stockholmsregionen. Som en del i detta utvecklar vi nu ett tätare samarbete mellan sjukvården, akademin och forskningen. Genom att kombinera landstingets kunskap om patienternas behov med läkemedelföretagens kompetens kommer vi utnyttja våra gemensamma resurser mer effektivt än hittills, säger finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M). 

Att bygga partnerskap mellan hälso- och sjukvården, akademin och industrin visar på nya vägar för forskning och utveckling till gagn för vårdens patienter. Vi är övertygade om att detta vägval kommer att visa positiva effekter och ser fram emot att flera liknande avsiktsförklaringar kommer till stånd, säger forskningslandstingsrådet Stig Nyman (KD).

Kontaktpersoner

Jacob Tellgren
vd MSD
070-3550811

Jan Andersson
forskningsdirektör SLL
070-486 79 59

Charles Westerberg
Presskontakt för finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M)
070-737 30 12

Simon Olsson
Presskontakt för forskningslandstingsråd Stig Nyman (KD)
070-737 4321

Mer information
Stockholms läns landsting bygger ut sjukvården med 28 miljarder de närmaste fem åren, exklusive Nya Karolinska universitetssjukhuset. Forskningen som kommer ske i Hagastaden ska integreras med akademin på Karolinska Institutet och sjukvården på NKS. Ett tätare samarbete mellan landstinget och MSD är ett steg i den utvecklingen. När Stockholms läns landsting tecknar ett Letter of Intent med MSD, så är detta det tredje på tre år. Tidigare har liknande avtal tecknats med Novartis och Astra Zeneca. Ett viktigt syfte med satsningen är att hitta nya vägar att nå goda vårdresultat inom områden där det finns ett uppdämt behov av bättre vård och behandling. Diskussioner har förts kring bland annat diabetes, hepatit C, osteoporos och Alzheimers sjukdom. Det fördjupade samarbetet med MSD passar väl in i landstingets prioriterade forsknings- och utvecklingsprojekt 4D.

Stockholms län växer med ungefär 35 000 individer per år samtidigt som medellivslängden ökar. För att upprätthålla en god kvalitet i vården och nå uppsatta behandlingsmål krävs fler och bättre samarbeten mellan vården, akademin och den forskande läkemedelsindustrin. Därför har SLL och MSD skrivit ett gemensamt ”Letter of Intent” där man enas om att samarbete är nyckeln till en bättre vård för Stockholms patienter.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Företaget har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och är representerat i mer än 140 länder.


MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.

Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 200 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.