Följ MSD

TNF-hämmaren SIMPONI in i högkostnadsskyddet: Ny behandling vid tre allvarliga reumatiska sjukdomar nu tillgänglig för svenska patienter

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2010 08:38 CEST

Ett stort antal patienter i Sverige med svår reumatisk sjukdom ges nu möjlighet till en ny, effektiv och skonsam behandling. SIMPONI® (golimumab) är den första TNF-hämmaren som endast tas en gång i månaden, något som många reumatiker efterfrågat.

– SIMPONI har ett omfattande prövningsprogram bakom sig och det är en fördel att det godkänts för tre diagnoser på en gång. Det kan vara bra för oss reumatologer att kunna använda samma läkemedel till fler diagnoser, säger Jörgen Lysholm, överläkare vid Kliniken för Reumatologi vid Lasarettet i Falun.

SIMPONI behandlar reumatoid artrit (ledgångsreumatism), psoriasisartrit samt ankolyserande spondylit (Bechterews sjukdom) och har nu alltså fått subvention inom högkostnadsskyddet efter ett beslut av TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

SIMPONI är den första TNF-hämmaren som endast behöver tas månadsvis. För att underlätta för patienterna har Schering-Plough utformat en förfylld injektionspenna, som är speciellt anpassad för reumatiker, SmartJect. Reumatikerförbundet har testat och godkänt SmartJect som lätthanterad för personer med nedsatt handfunktion.

Nyligen presenterades resultaten från en av de mest omfattande undersökningar som någonsin genomförts kring ledgångsreumatikers livssituation, kallad RAISE.

Undersökningen visar att det finns ett uttalat behov av läkemedel som tas mer sällan och som är lätt att använda för patienter samt har färre injektionsreaktioner. En majoritet av patienterna i studien uppgav att de var villiga att prova på en ny sorts biologisk behandling om denna endast behövde tas en gång i månaden (75 procent), var lätt att använda (69 procent), hade en lättanvänd spruta (66 procent) samt färre biverkningar i samband med injektion (56 procent).

– För ett stort antal patienter kan SIMPONI innebära en förhöjd livskvalitet. Väldigt många reumatiker upplever smärta och obehag när de tar sitt läkemedel. Med SIMPONI minskar risken för detta, dels genom att läkemedlet tas mer sällan, dels genom den mer patientvänliga injektionspennan. SIMPONI ger heller inte upphov till stickbiverkningar i någon hög utsträckning, säger Tryggve Ljung, medicinsk direktör på MSD.

Studier visar att SIMPONI avsevärt minskar inflammationen hos reumatiker samtidigt som den fysiska förmågan förbättras. Även den trötthet som drabbar många patienter med reumatiska besvär minskar och de upplever att livskvaliteten totalt sett ökar efter behandling med SIMPONI.

SIMPONI är även den första TNF-hämmaren som i studier visat sig ha god effekt på patienter som tidigare behandlats med andra TNF-hämmare utan önskad effekt.

I Sverige lider cirka 75 000 personer av ledgångsreumatism, varav cirka 11 000 ges behandling med TNF-hämmare för sin sjukdom. Cirka 70 000 personer har diagnosen psoriasisartrit och 45 000 lider av Bechterews sjukdom.

Om SIMPONI

SIMPONI (golimumab) är ett biologiskt läkemedel, en så kallad TNF-hämmare, som ges subkutant en gång i månaden med den unika förfyllda injektionspennan, SmartJect. TNF (tumörnekrosfaktor) är ett sorts protein som aktiverar inflammation i kroppen och spelar en stor roll vid utvecklandet av reumatiska sjukdomar. SIMPONI söker upp och neutraliserar såväl de lösliga som membranbundna formerna av TNF.

Om Reumatoid artrit, psoriasisartrit och Bechterews sjukdom

Samtliga tre sjukdomar är så kallade reumatiska sjukdomar. Reumatoid artrit, eller ledgångsreumatism, är en kronisk inflammatorisk sjukdom som orsakar smärta, svullnad, stelhet och ledförstörelse med förlorad rörelse i lederna som följd. Orsaken till reumatism är inte känd men genetiska faktorer spelar in och omgivningsfaktorer har betydelse.

Psoriasisartrit är en ledsjukdom där patienterna även lider av psoriasis.

ankolyserande spondylit, eller Bechterews sjukdom, som sjukdomen också kallas, är en inflammatorisk sjukdom i bäcken- och ryggleder som främst drabbar yngre män.

Studier visar att de reumatiska sjukdomarna kostar samhället 36 miljarder kronor varje år. 14 procent används till vård, läkemedel och rehabilitering medan 86 procent är indirekta kostnader för att människor är sjukskrivna eller förtidspensionerade och inte kan arbeta. Ett flertal studier har visat att TNF-hämmare är en kostnadseffektiv behandlingsstrategi och en effektiv användning av samhällets resurser.