Följ MSD

NT-rådet rekommenderar landstingen att använda Zepatier® (elbasvir & grazoprevir) för behandling av hepatit C, genotyp 1 och 4

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2016 11:35 CET

NT-rådet har den 15 december uppdaterat sin rekommendation avseende behandling av hepatit C.

För genotyp 1 rekommenderas Zepatier samt kombinationen Viekirax® och Exviera®.

För genotyp 4 rekommenderas Zepatier samt kombinationen Viekirax® och ribavirin.

Den nya rekommendationen avser perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017 för patienter med kronisk hepatit C som:

-Utvecklat fibrosstadium F2, F3 eller F4 (enligt Metavir eller Batts/Ludwig eller motsvarande fibrosstadium med annan skattningsskala) verifierat med leverbiopsi eller leverelasticitetsmätning;

eller

-Oavsett fibrosstadium genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra extrahepatiska manifestationer av hepatit C-infektion eller ska genomgå provrörsbefruktning (IVF).

NT-rådets rekommendation finns publicerad på Janusinfo

– Beslutet innebär att svenska patienter får tillgång till en ny och kostnadseffektiv behandling för en infektion som obehandlad riskerar att leda till skrumplever och i värsta fall levercancer. Vi på MSD är naturligtvis glada över NT-rådets beslut och ser fram emot ett gott samarbete med vården för att säkerställa en optimal användning, säger Ulf Janzon, tf VD.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jenny Wahren

Kommunikationschef, MSD

070-775 21 12

jenny.wahren@merck.com


Om Zepatier®

MSD har en nästan 30-årig historia av att utveckla innovativa lösningar för människor med kronisk hepatit C. Zepatier är en kombinationstablett som består av NS5A-hämmaren elbasvir (50 mg) och NS3/4A-proteashämmaren grazoprevir (100 mg) som tas en gång dagligen. Elbasvir/grazoprevir ska inte användas vid måttlig eller svår leversjukdom (Child-Pugh B eller C).

Om hepatit C

Kronisk hepatit C-infektion är en sjukdom som kan orsaka allvarliga och långsiktiga hälsoproblem för patienter till exempel nedsatt leverfunktion, leversvikt eller levercancer. Infektionen orsakas av ett virus som sprids via blod och är idag en sjukdom som går att bota hos många patienter. Smittämnet är globalt sett mycket vanligt, men förekomsten i Sverige är förhållandevis låg.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Bifogade filer

PDF-dokument