Följ MSD

MSD välkomnar bred vaccinportfölj tillbaka i verksamheten

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2017 12:05 CET

Vid årsskiftet får MSD tillbaka tio vacciner från det tillsammans med Sanofi gemensamma bolaget Sanofi Pasteur MSD, ett bolag som nu avvecklas, vilket meddelats tidigare i år. Det är vacciner för barn, ungdomar och vuxna som kommer att vara en viktig del av produktportföljen för MSD.

Från årsskiftet ska MSD i Sverige och 18 systerbolag i Europa själva tillhandahålla företagets vacciner också i Europa, produkter som genom åren har bidragit till att förebygga och förbättra hälsan för miljontals människor.

– Jag är stolt över att få fortsätta bygga på Sanofi Pasteur MSDs tjugoåriga framgång och ser fram emot att stärka den ledande rollen för MSD inom vacciner och förebyggande av infektionssjukdomar, säger Marc Gailhardou, sedan årsskiftet ny Vd på MSD i Sverige.

– MSD har en lång historia av att framgångsrikt upptäcka, utveckla, producera och distribuera vaccin och har bidragit till att minska förekomsten av numera mycket ovanliga sjukdomar som mässling och påssjuka men även sjukdomar man historiskt inte trodde var möjliga att förebygga som livmoderhalscancer och bältros, säger Anders Kärnell, sedan årsskiftet medicinsk chef på MSD i Sverige.

I mer än 100 år har MSD spelat en viktig roll i den globala utvecklingen av vacciner. I dag tillhandahåller MSD årligen mer än 150 miljoner vaccindoser världen över. Dagens forskning inom MSD omfattar både förbättringar av befintliga vacciner och utveckling av vacciner mot nya sjukdomar, som Ebola och Zika.

I mars 2016 meddelade MSD och Sanofi att det gemensamma bolaget Sanofi Pasteur MSD skulle avvecklas efter tjugo framgångsrika år och att de två ägarna själva skulle ta ansvar för sina respektive produkter. Till grund för beslutet låg strategiska prioriteringar samt den ekonomiska och regulatoriska utvecklingen inom EU.

De produkter som vid årsskiftet förs över från Sanofi Pasteur MSD till MSD är Gardasil®, Hbvaxpro5mikrog®, Hbvaxpro10mikrog®, M-M-Rvaxpro®, Pneumovax®, RotaTeq®, Vaqta25E®, Vaqta50E®, Varivax® och Zostavax®. Av administrativa skäl kommer det formella marknadstillståndet att träda i kraft först i slutet av februari varför dessa produkter kommer att stå under Sanofi Pasteur MSD i Fass under ytterligare en tid.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Bifogade filer

PDF-dokument