Följ MSD

Isentress® (raltegravir) visade bättre effekt och färre biverkningar än efavirenz efter 5 års behandling av patienter med hiv

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 09:20 CEST

Nya 5-årsdata från STARTMRK-studien visar att behandlingsregim med Isentress gav signifikant bättre virologisk och immunologisk effekt jämfört med standardbehandling med efavirenz. Isentress gav även färre läkemedelsrelaterade biverkningar. Detta är den hittills längsta studien där man följt tidigare obehandlade vuxna patienter med hiv-1 som får behandling med integrashämmare.

− Detta är en viktig studie eftersom den visar väldigt goda resultat för behandling av hivpatienter på lång sikt. Kombinationen med Isentress var effektiv och vältolererad, säge Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

− Studien visade färre biverkningar i gruppen som fick Isentress jämfört med dem som fick efavirenz som ingår i en av dagens standardbehandlingar av hiv. Eftersom de flesta behandlingskombinationer som används idag har mycket god effekt är preparat med få biverkningar av stort värde, fortsätter Magnus Gisslén.

De finala resultaten från STARTMRK presenterades tidigare i somras på 19th International Conference (AIDS 2012) i Washington. De visar att behandlingsregimen med Isentress var signifikant mer effektiv än standardbehandling med efavirenz. 71 procent (n=198/279) av patienterna hade efter 240 veckor virusnivåer mindre än 50 kopior/ml blod jämfört med 61 procent (n=171/279) i gruppen som fick efavirenz.

Gruppen som behandlades med Isentress uppnådde också en större ökning av antal CD4-celler. I snitt var ökningen 374 celler/mm3 jämfört med 312 celler/mm3 i gruppen som behandlades med efavirenz.

De patienter som fick Isentress hade dessutom signifikant lägre antal läkemedelsrelaterade biverkningar, 52 procent jämfört med 80 procent för efavirenz.

− Att vi fortsätter att studera Isentress är ett exempel på MSDs långsiktiga åtagande när det gäller hiv, säger dr Daria Hazuda, ansvarig för antiviral forskning på MSD.

För studien se PDF

Bifogade filer

PDF-dokument