Följ MSD

Isentress® (raltegravir) tuggtablett godkänd för barn med hiv

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2013 08:00 CET

Isentress är den första integrashämmaren som beviljats EU-godkännande för behandling av barn med hiv. Isentress ges som en tuggtablett, vilket är en ny beredningsform som underlättar för barnet att svälja tabletten. Godkännandet gäller för användning i kombination med andra antiretrovirala hivläkemedel till barn mellan två och elva år. Isentress tuggtabletter förväntas bli tillgängliga senare i vår.

− Små barn är i regel svårmedicinerade och känsliga för långtidsbiverkningar. Isentress är ett värdefullt tillskott vid behandling av barnen eftersom det ger oss en ny angreppspunkt och är relativt biverkningsfritt samt hyfsat lätt att ta, säger Erik Belfrage, barn- och ungdomsläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge.

EU-kommissionen har tidigare godkänt Isentress för användning i kombination med andra antiretrovirala hivläkemedel. 2009 för vuxna patienter som inte behandlats tidigare och 2007 för tidigare behandlade vuxna patienter med hiv.

Den nya pediatriska indikationen bygger på utvärderingen av Isentress säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetiska parametrar och effekt under 48 veckor i en öppen multicenterstudie på tidigare behandlade, hivinfekterade barn och ungdomar i åldern 2 till 18 år (IMPAACT P1066).

Hiv hos barn är fortfarande ett problem i Europa och ett stort folkhälsoproblem i många u-länder. Förutom arbetet med att minska risken för överföring av hivsmitta från mor till barn och att informera om hivbehandling och prevention är tillgången till fler effektiva behandlingsalternativ för barn och ungdomar med hiv avgörande för fortsatta framsteg inom hivområdet.

Bedömningar från Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s samlade program för hiv/aids har på senare tid uppmärksammat vikten av att behandla barn med hiv. Detta är fortfarande ett område med stort hjälpbehov. Enligt WHO är nästan alla nya fall av hivinfektion hos barn följden av överföring från mor till barn, dvs fall där viruset har överförts från en hivinfekterad mor till barnet under graviditet, förlossning eller amning.1

Om Isentress
Isentress är en tablettbehandling som ges två gånger dagligen och alltid som kombinationsbehandling tillsammans med andra antiretrovirala läkemedel. Läkemedlet är godkänt för behandling av hivinfektion hos vuxna och barn från två års ålder. Isentress är den enda godkända integrashämmaren i Sverige. För första gången har man lyckats komma åt det tredje viktiga enzymet för hiv-virusets fortlevnad. Då Isentress blockerar enzymet integras bildas inget nytt virus-RNA och således inga nya viruspartiklar, vilket gör att spridningen till ytterligare friska celler stoppas.

MSD
MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.


1 World Health Organization. “HIV/AIDS: Treatment of children living with HIV.” http://www.who.int/hiv/topics/paediatric/en/index.html. Accessed February 2013.